Program Barang kitar semula kepada tunai mencerminkan penglibatan aktif orang Jasin ambil bahagian dalam melindungi alam sekitar

...

MELAKA, 13 April 2024

Majlis Perbandaran Jasin (MPJ) menerima pakai barangan kitar semula kepada tunai yang bukan sahaja menggalakkan orang ramai untuk mengambil bahagian secara aktif, tetapi juga menyedarkan semua orang untuk membuang barangan lama yang masih boleh dikitar semula dan bertindak balas terhadap perlindungan alam sekitar mendapat sambutan yang menggalakkan.

Acara kitar semula kitar semula yang diadakan di Dataran Vista Alamanda MPJ baru-baru ini melibatkan Agensi Sisa Pepejal dan Kesihatan Awam, SWM Environment dan Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM).

Mohd Zahiruddin, Setiausaha MPJ berkata ini adalah acara julung kali diadakan majlis itu tahun ini dan merancang untuk mengadakannya secara berkala bagi memberi peluang lebih ramai orang menyertai dan bersama-sama mewujudkan persekitaran yang lebih baik.

Beliau mengalu-alukan orang ramai untuk menghantar barangan kitar semula ke tong kitar semula, seperti kertas, surat khabar, tin aluminium, perkakas rumah dan minyak masak terpakai, dan lain-lain. Ini boleh ditukar dengan wang tunai, secara tidak langsung memberi manfaat kepada orang ramai dan memperoleh pendapatan sampingan.

Beliau berkata, menerusi aktiviti itu juga, kita turut mempelajari cara mengurus dan mengklasifikasikan sampah dengan betul terutama barangan kitar semula yang mempunyai nilai kitar semula.

“Pada program ini sejumlah 2,500 kilogram barangan kitar semula, 1,105 kilogram minyak masak dan 1,500 kilogram barangan lain.”