TERIMA 16 TAN BARANGAN KITAR SEMULA DALAM TEMPOH 4 BULAN. SWM MERANCANG UNTUK MENAMBAH PUSAT PANDU LALU DI 2 BUAH DAERAH