45 KALI PUSINGAN TONG TIDAK DAPAT DIISI. SAMPAH TERLALU BANYAK DI TAMAN MOK SUM.

...

SEREMBAN, 10 November 2020 Banjir teruk yang berlaku telah menyebabkan pertambahan jumlah sampah, 45 kali pusingan tong sampah juga masih tidak dapat menyelesaikan pembersihan sampah selepas bencana di Taman Mok Sum. Ahli Majlis, Majlis Bandaraya Seremban, Li Hanqiang memberitahu bahawa situasi air sangat serius pada masa ini. Kebanyakkan rumah di kawasan bencana terendam dan banyak barangan perlu dibuang. Pada hari ketujuh selepas bencana, masih ada lagi penduduk yang membuang barangan rumah. Beliau memberitahu bahawa sampah yang banyak dan besar, satu RORO hanya boleh digunakan oleh dua buah rumah, oleh itu kerja mengatur RORO tidak berhenti. Beliau menyatakan bahawa RORO Majlis Bandaraya Seremban dan SWM Environment Sdn Bhd telah memasuki Taman Happy dan Taman Mok Sum iaitu kawasan bencana sejak hari pertama bencana berlaku dan kerja pembersihan diteruskan sehingga petang. Menurut rekod, Taman Mok Sum ialah antara taman yang teruk dilanda bencana banjir, 45 kali pusingan tong RORO diaturkan bagi memasuki kawasan bencana. Bantuan kerja pembersihan kepada mangsa bencana dilakukan oleh SWM Environment dan Majlis Bandaraya Seremban mempunyai 12 dan 8 kali pusingan. Beliau memberitahu Ahli Parlimen, Cha Kee Chin turut mengaturkan beberapa tong sampah menggunakan wang perbelanjaan beliau pada hari pertama bencana. Bantuan kerja pembersihan selepas bencana sehingga ini, Ahli Parlimen tersebut telah mengaturkan 15 kali pusingan tong RORO dan perbelanjaan pembersihan dikeluarkan oleh Ahli Parlimen tersebut. Kami telah menerima bantuan daripada usahawan lain dengan melaksanakan 9 kali pusingan tong sampah; Taman Mok Sum sahaja, 45 kali pusingan tong RORO bagi membantu penduduk melupuskan sampah yang berat. Zhuang Xuehe, Ahli Majlis mengakui selepas bencana berlaku, sepanjang masa terdapat sampah yang menunggu untuk dilupuskan Beliau percaya jika semua orang ikhlas membantu selepas bencana dan membina semula kediaman mereka, mereka perlu melakukannya sebaik mungkin di semua peringkat. Tidak hanya membuat dakwaan di media dan meletakkan semua tanggungjawab bencana kepada kerajaan semata-mata. Beliau memberitahu mengaturkan tambahan tong sampah, pasukan Adun Rasah juga meletakkan sampah ke dalam RoRo serta melupuskan sampah tersebut dengan segera.

http://