Majlis Penyerahan & Pelancaran Sangkar KITARecycle kepada Majsid As-Salam