Majlis Pelancaran KITARecycle oleh YB Tan Hong Pin